Bli medlem

Matteröds Hembygdsförening bildades 1921 och är därmed en av de äldsta. Föreningen skall tillvarata bygdens historia vilket hittills gjorts i två böcker: Uppe på åsen av Ivar Johansson och Ödetorp och torparöden. Föreningen skall verka för att upprätthålla Din kontakt med de nu boende i bygden och de som bor på annan ort genom en årlig ”hemvändardag”.

Den årliga hembygdsdagen infaller första söndagen i augusti. Dagen inleds med en utflykt i hembygden. Efter lunch följer årsmöte i Maglehults Missionshus med efterföljande underhållning och kaffeservering.

Medlemsavgiften, frivillig storlek (min. kr 50).
Kan betalas till bankgiro nr 5120-8486.
Skriv namn, adress och ev. E-post.

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA SOM MEDLEMMAR!